Algemene informatie TPV TIOS

TPV TIOS
TPV TIOS (Tennis Is Ons Streven) is opgericht op 21 september 1970 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB www.knltb.nl). Het verenigingsjaar van TPV TIOS is gelijk aan het kalenderjaar.

Bezoekadres
Griendweg 19, 4254 CR Sleeuwijk

Postadres
Postbus 80, 4254 ZH Sleeuwijk

Telefoon
0183 - 30 27 13

Bankgegevens
Rabobank Altena
Sportlaan 170
4286 ET Almkerk
IBAN : NL07 RABO 0368 7603 67

Kamer van Koophandel
KvK-nummer : 40271011

Website
www.tpvtios.nl 

Mailadressen
[email protected] Voor overige mailadressen: zie Contact

Vertrouwenspersoon
Doet zich een situatie op TIOS voor waarbij je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie, richt je dan tot ons vertrouwenspersoon Aukje Smilda. Zij is een gecertificeerd vertrouwenspersoon waarmee je in gesprek kan, die ondersteuning  en professioneel advies kan bieden. Aukje is bereikbaar via [email protected].  

Tennis en Padel
TPV TIOS beschikt over vijf tennisbanen en twee padelbanen. Alle banen zijn voorzien van ledverlichting.