Contributie

Tennis én Padel spelen

Met ingang van november 2021 beschikt TPV TIOS over twee padelbanen (naast de vijf tennisbanen). Het bestuur heeft ervoor gekozen om één lidmaatschap aan te bieden. Met dit ene lidmaatschap kun je dus tennissen én padellen.

Tarieven

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil 2024.
TPV TIOS hanteert geen inschrijfgeld, hiermee beogen we de drempel om lid te worden, laag te houden. 

Type lidmaatschap Contributie Per
Senioren* €138,00 Jaar
Zomerlidmaatschap** €60,00 Eénmalig 
Winter Challenge** €60,00 Eénmalig
Competitielid Senioren €35,00 Voorjaars- of Najaarscompetitie
Afkoop bardienst €70,00 Jaar
Blessurelidmaatschap*** €36,00 Jaar
Jeugd* €84,00 Jaar

 

*)Voor senioren en jeugd geldt: wordt men lid tijdens het jaar dan wordt de contributie naar maandelijkse rato betaald. Als men bijvoorbeeld lid wordt per 1 mei, dan dient er voor de komende 8 maanden (mei t/m dec) betaald te worden: dus 8/12 deel.

**) Kijk bij het betreffende lidmaatschap of/wanneer dit lidmaatschap te verkrijgen is.

***) Voor bestaande leden