50 Ballenclub

De 50 Ballen Club, een mooi initiatief om onze vereniging te steunen!

Een persoon of bedrijf kan lid worden van de 50 Ballen Club. Het lidmaatschap is € 50,00 per kalenderjaar. Met de inkomsten uit de 50 Ballen Club zullen projecten worden gerealiseerd welke niet, of niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Door deelname aan de 50 Ballen Club geeft u deze projecten toch een kans.
De leden van de 50 Ballen Club maken jaarlijks een keuze uit de genomineerde projecten.

Reglement
Art. 1 Het deelnamejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Art. 2 Aan het einde van het deelnamejaar worden de leden opnieuw benaderd voor een eventuele deelname in het volgende kalenderjaar.
Art. 3 Deelnames van € 50,00 kunnen bij het dagelijks bestuur van TIOS of de Sponsorcommissie worden gekocht door particulieren en bedrijven. Het maximaal aantal deelnames is 50 stuks.
Art. 4 Iedere deelnemer wordt vermeld op het bord van de 50 Ballen Club in de kantine van TIOS.
Art. 5 Projecten kunnen worden genomineerd door:

  • Bestuur van TIOS
  • Commissies van TIOS
  • De leden van de 50BC

Art. 6 Eén keer per jaar worden de deelnemers door de Sponsorcommissie uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij een definitieve keuze zal worden gemaakt uit de genomineerde projecten.
De uitnodiging zal ca. drie weken voor de bijeenkomst worden verstuurd.
Tijdens de bijeenkomst zal door middel van stemming een project worden gekozen. Stemmen kunnen alleen door de aanwezige leden van de 50 BC worden uitgebracht.
Art. 7 De uitvoering van het project zal geschieden door een door het Bestuur van TIOS aan te wijzen projectgroep. De Sponsorcommissie houdt toezicht op uitvoering van het project en zal de leden van de 50 BC periodiek over de voortgang informeren.