Opzeggen

Jammer, dat u overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen. Als er iets is wat het Bestuur kan doen om uw besluit te veranderen, neem dan gerust contact op met één van de Bestuursleden! Hieronder leest u de voorwaarden voor het opzeggen van uw lidmaatschap van TPV TIOS, voor senioren en jeugd.

Senioren
Gewoon Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Er is altijd contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.
Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie, via email: [email protected]
Reeds ingeplande bardiensten moeten tot en met de datum van einde lidmaatschap altijd worden gedraaid.

Winter Challenge / Zomer Challenge:
Deze lidmaatschappen zijn tijdelijk. Aan het einde van de periode, vervalt het lidmaatschap automatisch. Het lid wordt verzocht om de ledenadministratie te informeren, als hij/zij het lidmaatschap wil omzetten naar een gewoon lidmaatschap. Dit kan via [email protected].

Competitielidmaatschap:
Dit lidmaatschap geldt enkel voor deelname aan de competitie en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar voor de betreffende competitie (voorjaars- of najaarscompetitie, of beide). Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie, via email naar: [email protected]

Jeugd
Toppakket:
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij het lid tijdig opzegt. Er kan 2 keer per jaar schriftelijk opgezegd worden: voor 1 december en 1 juni, bij de ledenadministratie, via email: [email protected].

* Als opgezegd wordt voor 1 december loopt zowel het lidmaatschap als de automatische incasso door t/m februari van het volgende jaar. Het jeugdlid neemt de bij het pakket behorende activiteiten nog af t/m februari en maakt het volledige pakket met wintertrainingen van de tennisschool af.
* Als opgezegd wordt voor 1 juni loopt zowel het lidmaatschap als de automatische incasso door t/m september van hetzelfde jaar. Het jeugdlid neemt de bij het pakket behorende activiteiten nog af t/m september en maakt het volledige pakket met zomertrainingen van de tennisschool af.

Basispakket:
Het lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Er is altijd contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.
Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie, via email: [email protected].