Opzeggen

Jammer, dat u overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen. Als er iets is wat het Bestuur kan doen om uw besluit te veranderen, neem dan gerust contact op met één van de Bestuursleden! Hieronder leest u de voorwaarden voor het opzeggen van uw lidmaatschap van TPV TIOS, voor senioren en jeugd.

Senioren
Gewoon Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Er is altijd contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar. Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie, via email: [email protected]. 
Reeds ingeplande bardiensten moeten tot en met de datum van einde lidmaatschap altijd worden gedraaid.

Winter Challenge / Zomer Challenge:
Deze lidmaatschappen zijn tijdelijk. Aan het einde van de periode, vervalt het lidmaatschap automatisch. Het lid wordt verzocht om de ledenadministratie te informeren, als hij/zij het lidmaatschap wil omzetten naar een gewoon lidmaatschap. Dit kan via [email protected]

Competitielidmaatschap:
Dit lidmaatschap geldt enkel voor deelname aan de competitie en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar voor de betreffende competitie (voorjaars- of najaarscompetitie, of beide). Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie, via email naar: [email protected].

Jeugd
Alles-in-1 Lidmaatschap:

Het lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Er is altijd contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar. Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie, via email: [email protected].