Bestuur

Overzicht van aandachtsgebieden Bestuur 


André Weima, Voorzitter

Aandachtsgebieden:

 • Externe betrekkingen (gemeente, andere verenigingen e.d.)
 • Bijhouden [email protected]
 • Jaarlijkse Reanimatiecursus (organisatie: Ria van der Pluijm)
 • Contact met Tennisschool

Commissies:

 • Kantinecommissie
 • Onderhoudscommissie


Peter Roodbeen, Penningmeester

Aandachtsgebieden:

Commissies:

 • Kascommissie
 • Padelcommissie


Marijke de Bruyn, Secretaris

Aandachtsgebied:

 • Diverse secretariele bestuurszaken 

 

Erik van Kesteren, Algemeen Bestuurslid

Commissies:

 • Technische commissie
 • Open Toernooicommissie
 • Sponsorcommissie
 • 50 Ballencommissie


Bernadette Hulswit, Algemeen Bestuurslid

Aandachtsgebieden:

 • Contacten met de gemeente vanuit de Jeugdcommissie (Jeugdwerk BART)
 • Facebook Pagina en KNLTB Club App

Commissies:

 • Jeugdcommissie
 • Commissie Welkom