Competitielid

Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TPV TIOS te kunnen aanvullen met spelers die al lid zijn van een andere vereniging, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Onder competitielidmaatschap wordt verstaan een in tijdsduur beperkt lidmaatschap dat recht geeft op deelname aan wedstrijden in één KNLTB-competitie bij TPV TIOS.

Senioren
Voor het competitielidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:
-Het competitielidmaatschap geldt alleen voor én gedurende de voorjaars- of de najaarscompetitie. Je kunt ook voor beide competities, competitielid worden,

-In deze periode mag je gebruikmaken van de tennisbanen om competitie te spelen.

-De kosten bedragen € 35,- per competitie.

-Je wordt niet ingedeeld voor bardienst of gevraagd om andere vrijwilligerstaken op je te nemen.

-Je TPV TIOS /KNLTB-pas geeft geen recht op zelfstandige toegang tot het tennispark, spreek dus altijd met je competitieleden af.

-De Technische Commissie moet goedkeuring geven aan het competitielidmaatschap. De Technische Commissie controleert namelijk, of de verhouding tussen competitieleden en niet-competitieleden voldoet aan de door de TC gestelde regels. Het competitieteam is er voor verantwoordelijk om deze voorwaarde na te komen.

-Competitieleden gaan akkoord met de stilzwijgende verlenging van hun competitielidmaatschap voor het volgende jaar voor de betreffende competitie. Dat betekent dat ze volgend jaar dus automatisch weer een factuur ontvangen van TPV TIOS. Wil je dat niet, meld je dan tijdig af bij de ledenadministratie, dat wil zeggen uiterlijk 31 december.

-Competitieleden kunnen hun competitielidmaatschap op elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap, wat ingaat vanaf de start van de competitie waaraan werd deelgenomen.

-Een regulier lidmaatschap kan niet worden omgezet naar een competitielidmaatschap, zonder lidmaatschap bij een andere vereniging.

-TPV TIOS houdt zich aan de regels in het competitiereglement. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich aan de regels voor het competitielidmaatschap te houden.

Jeugd
Voor het Jeugd Competitielidmaatschap gelden andere regels. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de Jeugdcommissie van TPV TIOS via [email protected].