Padelreglement

 Algemeen

-        Dit reglement is een aanvulling op het bestaande huishoudelijk reglement van TPV TIOS.

-        Dit padel reglement heeft een tijdelijk karakter en gaat in op 23 november 2021 (vastgesteld tijdens Bestuursvergadering van 22-11-2021).

-        Dit regelement kan gedurende de komende periode aangepast worden.

-        Tijdens de ALV van maart 2022 wordt dit reglement besproken, eventueel aangepast en uiteindelijk door de ALV bekrachtigd. Vanaf dat moment heeft het, evenals het huishoudelijk reglement, een ‘vast’ karakter.

-        Alle spelers (leden, niet-leden, introducés en externen) dienen zich te houden aan dit padel reglement evenals het algemene huishoudelijk reglement.

-        Dit reglement is te vinden op de website onder het menu-item ‘Padel’.  

TPV TIOS Lidmaatschap

-        TPV TIOS kent één lidmaatschap. Met dit lidmaatschap kan zowel tennis als padel gespeeld worden.

-        Voor senioren geldt er dan ook één tarief (2022: € 126,- per jaar)

-        Van senioren wordt verwacht om een aantal maal per jaar bardienst te draaien, dit is een verplichting voor alle leden. Het is mogelijk om deze diensten af te kopen (€ 70,- per jaar).

-        Voor de jeugd geldt evenals bij tennis het Alles-in 1 lidmaatschap.  

Reserveringen

-        De reserveringen voor de padelbanen gaan op dezelfde wijze als bij de tennisbanen: via de website ‘Boek een baan’, de KNLTB Club-app en/of het afhangsysteem in de hal.

-        De reserveringen gaan net als bij tennis per uur. Externe boekingen via Padelboeker.nl zijn daarentegen tijdens de daluren per 1,5 uur zijn (zie ‘Verhuur’ en ‘Daluren’).

-        Er kan alleen per vier personen geboekt worden. Dit om zo veel mogelijk leden gebruik te laten maken van de padelbanen.

-        Het is niet toegestaan om een baan te reserveren voordat men padeltraining heeft of een baan te reserveren nadat men padeltraining heeft gehad. Dit ook weer om zo veel mogelijk leden gebruik te kunnen laten maken van de padelbanen. Het is natuurlijk wel toegestaan om na je padeltraining (op de andere baan) verder te spelen als deze baan niet gereserveerd is.  

Rackets

-        In de hal liggen acht padelrackets (inclusief padelballen). Deze kunnen vrij gebruikt worden door degenen die willen padellen. De padelballen zijn (voorlopig) kosteloos beschikbaar, maar kunnen ook gekocht te worden à € 6,- per blik (3 ballen).

-        De komende tijd is het gebruik van rackets door leden kosteloos. Dit om de leden kennis te laten maken met de nieuwe sport padel.

-        Na gebruik van de rackets en ballen dienen deze weer teruggelegd te worden in de box in de hal.