Baaninformatie

TPV TIOS beschikt over vijf tennisbanen en twee padelbanen. Alle banen worden  verlicht middels ledverlichting en de ondergrond van alle banen is kunstgras. De vereniging kent geen winterstop.


Baanreglement
art.1.             Het betreden van het park en het bespelen van de banen is geheel voor eigen risico. Er is een verbandkist beschikbaar tijdens de openingstijden van de kantine.
art.2.             Uitsluitend leden van TPV TIOS kunnen gebruik maken van de banen met de volgende uitzonderingen:
a.            Leden van andere KNLTB erkende verenigingen tijdens officiële KNLTB toernooien en competities
b.            Een introducé kan samen met een lid tennissen. Per introducé dient € 7,50 betaald te worden. Over de wijze van betalen: zie 'Lidmaatschap'--> 'Introducé'. Een introducé mag maximaal vier keer per jaar geïntroduceerd worden.
c.            Jeugdleden van verenigingen uit het land van Heusden en Altena samen met tenminste een jeugdlid van TPV TIOS.
d.            Derden na goedkeuring door het bestuur
art.3.             Leden moeten afhangen met een geldige KNLTB lidmaatschapspas. Het is niet toegestaan om:
a.            Zich met meer personen op de baan te bevinden dan dat er lidmaatschapskaarten op het bord hangen. Dus iedereen moet afhangen op de baan waarop hij/zij speelt.
b.            Tijdens een speel/bloktijd de kaarten te verhangen naar een volgende bloktijd.
c.            In afwachting van een bloktijd op een andere baan "mee te tennissen".
d.            Tijdens de tennisles afhangen. Dit kan pas nadat de les is afgelopen.
art.4.             Als er een bloktijd verstreken is en er is voor de desbetreffende baan niet afgehangen dan mag er voor de resterende tijd tot de volgende bloktijd normaal worden afhangen volgens art. 2.
art.5.             Bij grote drukte moet men zoveel mogelijk dubbelen of mixen.
art.6.             Er moet roulerend (niet altijd op dezelfde baan) worden gespeeld. Dit om extra slijtage van baan 1 te voorkomen.
art.7.             Om beschadiging van de banen te voorkomen is het niet toegestaan om:
a.            De banen te betreden en te bespelen met schoeisel dat niet is toegelaten voor gebruik op kunstgras
b.            Op de banen te roken.
c.            Kauwgom te gebruiken.
d.            Huisdieren op de banen te laten.
e.            Glas en aardewerk mee te nemen op de banen.
art.8.             De lichtinstallatie kan gebruikt worden maandag t/m zaterdag tot 23.00 uur. Op zondag mag de verlichting niet worden gebruikt. Er kan na 23.00 uur alleen getennist worden na goedkeuring van het bestuur.
art.9.             Het bestuur beslist over het reserveren van banen voor trainingen, competities, etc. Deze reserveringen worden op het mededelingenbord in de hal van het clubgebouw gepubliceerd.